Obchodní podmínky

Poskytovatelem školení je:


Energeticko-technický inovační klastr, z.s.

Sídlo: Smilova 703, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ:02487641

Spisová značka:L 8792 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a účastníkem na straně druhé. Účastníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup na školení.

 

  1. Obecné podmínky

1.1 Školení provozuje společnost Energeticko-technický inovační klastr, z.s., dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí účast na Kurzu se nazývá Účastník.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude účastníkovi vystavena faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude účastníkovi  zaslány informace s místem a časem konání Kurzu.

 

  1. Práva a povinnosti účastníka

2.1 Účastník může požádat o zrušení své registrace na kurz nejpozději 7 dní před konáním Kurzu. Pokud tak učiní v této lhůtě, bude mu vrácena plná částka, kterou zaplatil za účast na Kurzu.
2.2 Účastník si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel účastníka upozornit.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa školení.

 

  1. Ceny

4.1 Cena školení je stanovena na eshopu energetika.academy.

4.2 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny Kurzu.

 

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Účastníci, kteří si objednali Kurz souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzů Poskytovatele, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

 

  1. Reklamační řád

6.1 V případě, že by školení bylo zrušeno z důvodu nenaplnění kapacit, či jiného předem nepředvídatelného důvodu, budou účastníkovi vráceny peníze vráceny ve lhůtě 7 dní od oznámení této skutečnosti účastníkovi na jeho účet.

 

Zpět do obchodu