a
Zelená energie
záruka původu
b
Finance
přehled možností
c
Úspora
bez starostí
d
Moderní management
energie pod kontrolou

Akademie nové energetiky

Vážení návštěvníci,

rádi bychom vás informovali, že naše webové stránky momentálně prochází rekonstrukcí. Pracujeme na vylepšení a aktualizaci obsahu, aby byla vaše zkušenost s naším webem ještě lepší. Omlouváme se za případné nepohodlí a děkujeme za vaši trpělivost.

 

Objednávky dotovaných kurzů pro rok 2024 budou spuštěny 18.3. 2024

Jak ušetřit v energiích? Jaké jsou výhledy do budoucna? Jak je na tom konkurence?  

I těmito otázkami se zabývá Energeticko-technický inovační klastr, z.s. (dále ETIK, https://www.etik.cz/).

ETIK se rozhodl zaměřit na malé a střední podniky s tím, že jim chce pomoci vychovat zaměstnance zabývající se snižováním spotřeby energetické energie v rámci firmy. 

Energetický management je třeba vzdělávat novými trendy, a proto se ETIK rozhodl otevřít AKADEMII NOVÉ ENERGETIKY, která by byla k dispozici zájemcům o hledání úsporných řešení.

Předseda představenstva ČEPS Martin Durčák na konferencích často uvádí, že energetiku v následujících 5 letech čekají největší změny za 100 let. Jedná se o digitalizaci, automatizaci a decentralizaci energetiky 

 

NOVÁ ENERGETIKA

Akademie nové energetiky se bude zabývat NOVÝM ENERGETICKÝM ZÁKONEM.

Ten je již v podmínkách EU schválen a jeho návrh jde v nejbližších měsících do vlády. Zákon dává šanci podnikům získat efekty, a to s využitím těchto energetických nástrojů: 

 • KOMUNITNÍ ENERGETIKA
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
 • LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 
 • FLEXIBILITA 

Probereme i další novinky, které přináší nový Energetický zákon. 

 

 

KOMUNITNÍ ENERGETIKA 

Komunitní energetika je systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Komunitní obnovitelné zdroje fungují na zcela odlišném principu než běžné elektrárny vedené komerčními firmami.  

Podstatou energetické komunity je, že dosavadní odběratelé energií, jako jsou například domácnosti nebo obce, se sami stávají výrobci a prodejci energie, kterou lze sdílet mezi sebou. Případné přebytky lze odprodat do sítě. 

Vedle toho lze ovšem uvažovat i o dalších typech komunit včetně sdružení rodinných domů či energeticky nezávislých průmyslových center. Komunitní projekty se vedle výroby elektřiny budou podílet i na výrobě a dodávkách tepla, stejně jako na poskytování potřebné flexibility do elektrizační soustavy prostřednictvím bateriové akumulace či inteligentního řízení spotřeby. 

 

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

K obnovitelných zdrojům energie (OZE) vhodných pro výrobu elektřiny v našich podmínkách zejména patří: 

 • přímá energie slunečního záření; 
 • energie vodních toků; 
 • energie větru; 
 • biomasa, bioplyn; 
 • geotermální energie. 

Akademie nové energetiky se zaměří především na tyto úsporné systémy OZE a jejich podpůrné systémy: 

 • fotovoltaické elektrárny a kogenerační jednotky 
 • bateriová akumulace 
 • elektromobilita 
 • moderní energetický management vč. zavedení digitalizace a automatizace do energetických procesů 

 

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 

Akademie nové energetiky zahrnuje také výklad novinek v realizaci tzv Lokálních distribučních sítí. Je to soustava napojená na některou z hlavních distribučních soustav (PRE, ČEZ a E.ON), která na základě udělené licence sama distribuuje elektřinu k odběratelům na vymezeném území. LDS vzniká v místech, kde je více odběratelů připojeno do distribuční sítě z jednoho připojovacího místa. Často tedy fungují například v obchodních a průmyslových zónách a centrech nebo bytových komplexech. 

 

FLEXIBILITA 

Flexibilita představuje změnu množství elektřiny odebírané z privátní sítě nebo distribuční sítě nebo dodávané do privátní sítě nebo distribuční sítě v daném časovém intervalu oproti sjednaným/předpokládaným diagramům odběru nebo dodávky (výchozí diagram) v reakci na cenové signály nebo povely. Změna množství elektřiny může být provedena buď vypínáním spotřebičů silové elektřiny (např. strojů) nebo prodejem přetoků do distribuční sítě. Za tuto službu, která znamená odlehčení pro distribuční síť, distributor uživateli platí. Nový energetický zákon umožní zavedení tarifů s dynamickou změnou ceny během dne. 

 

 

Zpět do obchodu